• <xmp id="kueo4"><menu id="kueo4"></menu>
 • <nav id="kueo4"><strong id="kueo4"></strong></nav>
  <nav id="kueo4"><strong id="kueo4"></strong></nav>
 • <menu id="kueo4"></menu>

  電磁繼電器型號表

  2022-08-02 0

  電磁繼電器:  


  名稱

  溫度范圍

  外形尺寸及封裝形式

  觸點形式

  觸點負載(阻性)及壽命

  振動

  1A,28VDC 1×105

  -65~125

  8.15×9.53熔封

  1Z

  1A,28VDC      1×105次

  正弦10~3000HZ,294m/s2

  JRW-130MT(圓形TO-5)(760)

  -65~125

  8.15×9.53熔封

  1Z

  1A,28VDC      1×105次

  正弦10~2000HZ,196m/s2

  JRW-3MA(864)

  -55~85

  12×9×15錫封

  2Z

  0.5A,35VDC     5×104次

  正弦10~500HZ,98m/s2

  JRW-6M(圓形TO-5)供七專產品(377)

  -55~85

  8.6×10.5    熔封

  2Z

  0.5A,27VDC    5×104次

  正弦10~200Hz,147m/s2

  JRW-8MA(圓形TO-5)(716)

  -55~85

  8.5×9.53   熔封

  2Z

  1A,28VDC     1×105次

  正弦    10~2000Hz,196m/s2

  JRW-210M/211M(圓形TO-5)(717)

  -65~85

  8.5×7.11   熔封

  2Z

  1A,28VDC     1×105次

  正弦 10~2000Hz,196m/s2

  JRW-221MC(方形TO-5)(7003)

  -65~125

  8.5×8.5×7.3 熔封

  2Z

  0.5A,28VDC    5×105次

  正弦10~3000HZ,294m/s2

  JRW-240MB(方形TO-5)(7002)

  -65~125

  8.5×8.5×10    熔封

  2Z

  1A,28VDC      1×105次

  1A,28VDC    1×105次

  JRC-1M供七專產品(345)

  -55~85

  11×25  錫封

  1Z

  0.2A,30VDC    1×105次

  正弦20~80Hz,29.4m/s2

  JRC-26M(7103)

  -65~125

  10.5×5.5×13    熔封

  1Z

  1A,28VDC     1×105次

  正弦10~3000HZ,294m/s2

  JRC-5M(708)

  -55~85

  12.5×15     錫封

  2Z

  1A,27VDC    1×105次

  正弦10~500HZ,49m/s2

  JRC-10MA(1/6晶體罩)(768)

  -55~85

  13×6×11    熔封

  2Z

  1A,30VDC     1×105次

  正弦10~3000Hz,294   m/s2

  JRC-25M(7001)

  -55~85

  10×10×11    錫封

  2Z

  0.5A,28VDC,1×105

  正弦10~3000HZ,147m/s2

  1A,28VDC, 1×105


  JRC-26M(2071)

  -65~125

  10.5×5.5×10.8 熔封

  2Z

  1A,28VDC, 1×105

  正弦10~3000HZ,294m/s2

  JRC-130M(1/5晶體罩)(7111)

  -65~125

  15.5×8.2×8.2 熔封

  2Z

  1A,28VDC, 1×105

  正弦10~3000HZ,294m/s2

  JRC-200M(1/5晶體罩)貫軍標產品(750)

  -65~125

  15.5×8.2×8.2  熔封

  2Z

  1A,28VDC,1×105

  正弦10~3000HZ,294m/s2

  2A,28VDC, 1×105

  隨機20(m/s2)/HZ,169.1 m/s2

  JRC-200MA晶體罩(7114)

  -55~85

  15.5×8.2×8.2 熔封

  2Z

  0.5A,28VDC,1×105

  正弦10~2000HZ,196m/s2

  JRC-10M(1/6晶體罩)供七專產品(374)

  -55~85

  13.5×6.5×12.2  錫封

  2Z,2H

  0.5A,27VDC,1×105

  正弦10~500HZ,98m/s2

  1A,27VDC, 1×105


  JRC-7M供七專產品(358)

  -55~85

  21×11×11.5 錫封

  4Z

  0.5A,28VDC,1×105

  正弦10~500HZ,98m/s2

  JRC-071M(1/2晶體罩)(253)

  -65~125

  21×11×11.5    熔封

  4Z

  2A,28VDC,1×104

  正弦10~2000HZ,196m/s2

  1A,28VDC, 5×104


  JRC-084M(2/5晶體罩)(2071)

  -65~125

  15.5×15.5×8.2 熔封

  4Z

  2A,28VDC,1×104

  正弦10~2000HZ,196m/s2

  1A,28VDC, 5×104


  JRC-105M(1/2晶體罩)(254)

  -55~85

  21×11×11    熔封

  6Z

  1A,28VDC,1×104

  正弦10~2000HZ,196m/s2

  JRX-31M(778)

  -55~85

  25×15×30 錫封

  2Z

  1A,28VDC, 感性:220vdc或0.5A1×104次

  正弦10~500HZ,98m/s2

  JRX-10(332)

  -55~125

  16×10.6×19.5    錫封

  1H,1Z

  2A,30V, 1×105

  正弦10~500HZ,98m/s2

  JRX-3(314)

  -60~70

  53.5×25.5×59    錫封

  多觸點組合

  2A,28VDC,1×104

  正弦20~80HZ,98m/s2

  0.125A,30028VDC, 5×104

  JZC-200MY(1/2晶體罩)(246)

  -55~85

  21×11×11 錫封

  1Z

  5A,28VDC,1×104

  正弦10~2000HZ,147m/s2

  JZC-102MY(1/2晶體罩)(246)

  -65~125

  20.5×10.5×11.5    錫封

  1Z

  10A,28VDC,2×104

  正弦10~2000HZ,196m/s2

  JZC-1M(1/2晶體罩)供七專產品(354)

  -55~85

  21×11×11    熔封

  2Z

  1A,27VDC,1×105

  正弦10~2000HZ,147m/s2

  2A,27VDC, 1×104


  JZC-1MA(1/2晶體罩) (710)

  -55~85

  21×11×11    熔封

  2Z

  1A,27VDC,1×105

  正弦10~2000HZ,196m/s2

  0.5A,27VDC, 1×106


  JZC-20M(1/5立方晶體) (791)

  -65~125

  20.5×10.5×10.5 熔封

  2Z

  5A,28VDC,5A,115/220v

  正弦10~3000HZ,294m/s2

  (400Hz)    1×104次

  196 m/s2

  KJZC-30M(1/2晶體罩) 貫軍標產品(791)

  -65~125

  20.5×10.5×11.5    熔封

  2Z

  1A,28VDC,

  正弦10~3000HZ,294m/s2

  感性:220vdc或0.5A1×104

  隨機40(m/s2)/HZ,239.1 m/s2

  JZC-50M(1/2晶體罩)(7116)

  -65~125

  20.5×10.5×11.5    熔封

  2Z

  5A,28VDC, 5×104次

  正弦10~3000HZ,294m/s2

  JZC-078M(1/2晶體罩)(252)

  -65~85

  20.5×10.5×11.5    熔封

  2Z

  5A,28VDC, , 2×104次

  正弦10~3000HZ,294m/s2

  JZC-090M(1/2晶體罩)(251)

  -55~85

  21×11×11    熔封

  2Z

  2A,28VDC, , 2×104次

  正弦10~500HZ,98m/s2

  JZC-200M(1/2晶體罩)(718)

  -65~125

  20.5×10.5×10.5    熔封

  2Z

  4A,30VDC, , 2×104次

  正弦10~2000HZ,196m/s2

  JZC-200MB(1/2晶體罩)貫軍標產品(718B)

  -65~125

  20.5×10.5×10.5    熔封

  2Z

  2A,28VDC, ,1×105次

  正弦10~2000HZ,294m/s2

  4A,28VDC, ,3×104次

  隨機20(m/s22、Hz,169.1   m/s2

  JZC-200MD(1/2晶體罩) (795)

  -65~125

  20.5×10.5×10.5    熔封

  2Z

  2A,30VDC, ,1×105次

  正弦10~2000HZ,196m/s2

  5A,28VDC, ,1×104次

  JZC-200MT(1/2晶體罩) (718T)

  -65~125

  20.5×10.5×10.5    熔封

  4Z

  5A,28VDC, ,2×104次

  正弦10~2000HZ,196m/s2

  JZC-40M(2/5立方英寸) (793)

  -65~125

  20.6×20.6×16.8    熔封

  4Z

  5A,28VDC, ,2×104次

  正弦10~2000HZ,196m/s2

  JZC-40M(2/5立方英寸) (7112)

  -65~125

  20.6×20.6×16.8 熔封

  4Z

  5A,28VDC, ,5×104次

  正弦10~2000HZ,196m/s2

  JZC-46M (7101)

  -65~125

  21×11×25    錫封

  2Z

  2A,28VDC, ,1×104次 ,

  正弦10~2000HZ,147m/s2

  1A,28VDC,     5×104次

  JZX-10M供七專產品 (7101)

  -55~85

  21×11×25    錫封

  2Z

  2A,27VDC, ,1×104次

  正弦10~500HZ,98m/s2

  JZX-26M (397)

  -55~85

  28×13.5×33    錫封

  2Z

  2A,27VDC, ,1×104次

  正弦10~500HZ,98m/s2

  JZX-42M (7204)

  -55~85

  26×18×26 錫封

  6Z

  2A,28VDC, ,5×104次

  正弦10~2000HZ,147m/s2

  JZX-6MA供七專產品 (7204)

  -55~85

  31×34  錫封

  6Z

  2A,27VDC, ,1×105次

  正弦10~500HZ,58.8m/s2

  JQC-100M(1/5立方英寸)(7113)

  -65~125

  20.6×10.5×17    熔封

  1Z

  10A,28V    5×104次

  正弦10~2000HZ,196m/s2

  JQC-320M(2/5立方英寸)(7115)

  -65~125

  20.6×20.6×17    熔封

  3Z

  8A,28V    5×104次

  正弦10~3000HZ,196m/s2

  JQX-63MB(225B)

  -55~85

  36×20×21    錫封

  1D

  10A,220V    1×105次

  正弦10~500HZ,98m/s2

  JQX-63M(225)

  -55~85

  36×20×21    錫封

  1H

  10A,220V    1×105次

  正弦10~2000HZ,147m/s2

  JQX-20MC(1/2立方英寸)(2079)

  -55~85

  44×28×44    錫封

  1Z

  25A,28V    15A,115V  5×104次

  正弦10~500HZ,196m/s2

  JQX-64M(7202)

  -55~85

  60×28×45    錫封

  2D,2H

  主觸點 80A,28V

  正弦10~500HZ,196m/s2

  JXQ-42M(783)

  -55~85

  60×28×45    錫封

  2QD,2QH

  主觸點    80A,28V

  正弦10~500HZ,196m/s2

  JXQ-5M(2069)

  -55~85

  25×13×30    錫封

  2Z

  10A,27V    1×104次

  正弦10~2000HZ,147m/s2

  JXQ-8M(722)

  -55~85

  28×13.5×33    錫封

  2Z

  10A,27V    1×104次

  正弦10~500HZ,98m/s2

  JQX-20MB(1/2立方英寸)(759)

  -65~125

  26×13.5×26    熔封

  2Z

  12A,28V    5×104次

  正弦10~3000HZ,245m/s2

  JQX-7212M(7212)

  -65~125

  26×13.5×26    熔封

  2Z

  10A,28V    1×104次

  正弦10~2000HZ,196m/s2

  JQX-87M(7210)

  -65~125

  26×26×30    熔封

  2Z

  30A,28V    5×104次

  正弦10~2000HZ,196m/s2

  JQX-85M(7208)

  -65~125

  26×20×26    熔封

  3Z

  10A,28V    5×104次

  正弦10~3000HZ,294m/s2

  JQX-88M(7207)

  -65~125

  26×26×26    熔封

  3Z

  10A,28V    5×104次

  正弦10~3000HZ,294m/s2

  JQX-86M(1立方英寸)(7209)

  -55~125

  26×26×26    熔封

  4H

  10A,28V    5×104次

  正弦10~3000HZ,294m/s2

  JQX-15M (7201)

  -55~85

  36×21×36    熔封

  4Z

  10A,28V    1×104次

  正弦10~3000HZ,49m/s2

  JQX-40M B(1立方英寸)(770)

  -65~125

  26×26×26    熔封

  4Z

  10A,28V    1×104次

  正弦10~2000HZ,196m/s2

  JQX-67M B(7205)

  -55~85

  29×17×29    錫封

  4Z

  6A,28V    1×104次

  正弦10~2000HZ,147m/s2

  JQX-65M (7203)

  -65~125

  44×28×40    錫封

  5H5D

  10A,27V    1×104次

  正弦10~2000HZ,147m/s2

   


  關閉
  發布評論
  評論:{{commentPageInfo.RecordCount}}
  {{commentItem.Username}}
  {{commentItem.Thedate}}
  {{commentItem.Good}} +1 {{commentItem.Bad}} +1 回復 收起

  :回復{{commentItem.Username}}
  關閉
  發布
  {{replyItem.Username}}
  {{replyItem.Thedate}}
  {{replyItem.Good}} +1 {{replyItem.Bad}} +1

  回復 {{commentItem.Username}}:

  加載更多...
  加載更多...
  已經全部顯示完啦!
  暫無評論信息!
  To Top 花蝴蝶韩国免费视频